Record details

Name
    Čech, František
Author of Article
    Academician G. N. Dolenko seventy years old
    Crystal chemistry of elbaites from some lithium pegmatites of the Czech Massif
    Crystal chemistry or chevkinite from Zambia
    Dvousté výročí lepidolitu z Rožné
    Evaluation of Sedimentation Rates in Alpine Molasse Basins of the West Carpathians
    Franz Xaver Maxmilian Zippe a jeho význam pro rozvoj české mineralogie a geologie
    Genesis of Meso-Cenozoic sedimentary basins of Bohemian Massif in the Alpine-Carpathian foreland
    Hĺbková zonálnosť tvorby uhlovodíkov - východisko prognózovánia ropy a plynu v sedimentárnych bazénoch
    Inner carpathian neogene basins in relation to the deep structure
    Interpretation of pumping tests on neogene lignite deposit at Pukanec (the western Carpathians)
    K pětasedmdesátinám prof. RNDr. Rudolfa Rosta
    K sedmdesátinám Doc. RNDr. Pavla Povondry, DrSc.
    Kritéria prognózovania ložísk palív založené na analýze typov kôry
    Lattice parameters of tourmalines of the draviteschorl series and their relation to chemical composition
    Locality No.4: Přibyslavice near Čáslav, leucocratic peraluminious granites and pegmatites with tourmaline, garnet and primary phosphates
    Ložiska palív - vzťah k hlbinej stavbe panónskej panvy a karpatského oblúka
    Mezinárodní mineralogická asociace, její organizace a úkoly
    Některá fyzikálně-chemická data pro růžový beryl (morganit) z píseckých pegmatitů
    Nové smery v klasifikácii sedimentárnych panví so zameraním na panvy s ložiskami uhľovodíkov
    On the present concepts about the origin of continental sedimentary basins
    Osmdesát let RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Prognózy a nové trendy vo vyhľadávaní ložísk uhľovodíkov v Západných Karpatoch
    Přibyslavice peraluminous granite
    Scandian columbite and niobian rutile from pegmatites penetrating the Třebíč durbachite massif, western Moravia, Czech Republic
    Tungstatian koechlinite from Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czech Republic)
    Význam geologické stavby podkrušnohorského okraje Severočeské hnědouhelné pánve pro povrchové dobývání uhlí