Record details

Name
    Černý, P.
Author of Monograph
    The find of the polymetallic mineralization near Pažejov, NW of Horažďovice
    Střední Brdy
Author of Article
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu východně od Příbrami
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace ve Velké u Milevska
    Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
    Ferrotapiolite as a pseudomorphs of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta+Nb)
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Primary oxide minerals in the system WO3 - Nb2O5 - TiO2 - Fe2O3 - FeO and their breakdown produkts from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram