Record details

Name
    Černý, Pavel
Author of Article
    Analcim ze Studence u Jilemnice (Podkrkonoší)
    Apatit z Hlupína u Mečichova sz. od Strakonic
    Arzenopyrit z Keplů na Šumavě
    Barytokalcit ze Stříbra
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu v. od Příbrami
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace z Velké u Milevska
    Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
    Fosfáty ze Zadních Hrobců
    Huntit z Kokšína u Švihova
    Johannit z Příbrami
    K-poor meurigite from the Kněžská hora quarry near Těškov, western Bohemia, Czech Republic
    Keple - křemenné žíly
    Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masiv Čertova břemene
    Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masív Čertova břemene
    Konec Lilky
    Kontaktní metamorfóza a mineralizace na příbramském uranovém ložisku
    Křemenné žíly chanovické apofýzy středočeského plutonu
    Křemeny z Milenců u Nýrska
    Leukoxen z Hradešic u Horažďovic
    Linarit a brochantit ze Stříbra
    Lokality Tachovské rokle
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložisko uranu Nový Fojtov
    Minerální vazba stříbra na Au-Sb ložisku Krásná Hora
    Mineralogická charakteristika huntitu z Kokšína jižně od Švihova
    Mineralogické lokality v okolí Stříbra
    Mineralogie stříbrského rudního obvodu
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Minerály konkrecí ordovických břidlic v Praze Kobylisích
    Minerály ložisek Rabí a Rabí - Lišná u Sušice
    Minerály taktitu z Klatov
    Mo-V-U mineralizace v horninách západočeského svrchního proterozoika u Novotníků
    Mokrá u Žlutic, lokalita gibbsitu, böhmitu a zeolitů
    Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
    Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
    Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
    Některá fyzikálně-chemická data pro růžový beryl (morganit) z píseckých pegmatitů
    Nerostné suroviny
    Nerosty amfibolitů na Klatovsku
    Nerosty z Bělovsi u Náchoda - Jiráskova lomu
    Nové nálezy nerostů na odvalech šachet Řimbaba a Lill
    Nové poznatky o fluoritové mineralizaci v okolí Jindřichova Hradce
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Opál z Chvalovic
    Opál ze Starého Smolivce
    Opály na Příbramsku
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
    Pegmatit Bílý kámen (Weisser Stein) u Kynžvartu
    Pegmatity z Chvalovic
    Perimorfóza křemene po fluoritu ze Stříbra
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Poznámky k výskytu barytu v okolí Klatov (jz. Čechy)
    Pražské millerity
    Pseudomorfózy křemene po kalcitu z Těškova
    Rutil ze Šitboře u Poběžovic
    Rutily na Klatovsku
    Sádrovec z Března u Chomutova
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Der Steinbruch am Hügel Kněžský bei Těškov in Böhmen/Tschechien
    Tektonické šupiny krystalinika v podslezské jednotce flyšových Karpat (25-21 Nový Jičín)
    Tetraedrit a baryt ze Kšic s. od Stříbra
    Tremadocian Fe stromatolites of the Prague Basin (Czech Republic): The oldest record of hydrothermal vent communities
    Victor Leopold, Ritter von Zepharovich (1830-1890) : Hommage zur seinem 170. Geburstag in Würdingung seines productiven Wirkens
    Zajímavé křemenné výskyty v Brdech
    Zeolity příbramského polymetalického revíru
    Zeolity z příbramského kavernového zásobníku plynu
    Zirkon z Pačejova
    Zoisit z Plzně
    Železitý křemen ze Zaječova u Komárova