Record details

Name
    Červený, Aleš, 1974-
Author of Article
    Hitorická těžba polymetalických rud u Pláničky na Klatovsku
    Minerály vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Regionální mineralogická expozice v Městském muzeu Horažďovice
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy