Record details

Name
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví (9. : 15.10.2013-17.10.2013 : Ostrava, Česká republika)
Conference for Article
    Exkurzní průvodce
    Nový nález K-bentonitu (tufitu) sloje 22b (080.2 OKD "tufit Ivan") v petřkovických vrstvách ostravského souvrství (Namur A) v české části hornoslezské pánve
    Porubské vrstvy, ostravské souvrství (namur A, arnsberg) v české části hornoslezské pánve
    Složení a vlastnosti organické hmoty v jílovci sladkovodního spodního cenomanu (perucké vrstvy) z úbočí Litického Chlumu v Záměli, východní Čechy
    Texture of cokes in relation to parameters of coal and coke
    Uhelné tonsteiny a K-bentonity (tufity) v porubských vrstvách ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve (namur A, arnsberg)
    Vyhodnocení vzájemných korelačních vztahů mezi uhelnými charakteristikami a technologickými a texturními parametry koksů
    Vysokotlaká adsorpce CO2 a CH4 na uhlí z hornoslezské pánve