Record details

Name
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí (28. : 22.05.2007-24.05.2007 : Úpice, Česká republika)
Conference for Article
    Chronologie akutního koronárního syndromu
    Počasí a klíštětem přenášená virová encefalitis v České a Slovenské republice
    Seismický šum: neblahý společník seismických měření, ale i zvěd ze zemských hloubek
    Sluneční skvrny, erupce a geomagnetická aktivita: vztah k mozkové mrtvici?
    Sluneční/geomagnetická aktivita, teplota polární zimní dolní stratosféry, fáze QBO a cirkumpolární vír
    Srovnání vlivů sluneční a geomagnetické aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace
    Variace s periodami kolem 1,3 roku ve sluneční a geomagnetické aktivitě
    Vlivy sluneční a geomagnetické aktivity na výskyt synoptických situací