Record details

Name
    Čtyroká , Jiřina
Author of Monograph
    geologická mapa 24-41 Vyškov
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-42 Kojetín
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 24-224 Olomouc
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 34-224 Strážnice a 34-242 Mlýnky
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24-321, Tišnov
    Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 24 - 224 Olomouc
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-321 Tišnov
Author of Article
    August Emanuel Reuss - mikropaleontolog
    Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie)
    Biostratigraphic correlation (foraminifers and nannofossils) of the Karpatian and Lower Badenian sediments in the Alpine-Carpathian Foredeep (Moravia and Lower Austria)
    Biostratigraphical correlation (Foraminifers and Nannofossils) of the Karpathian and Lower Badenian sediments in the Alpine-Carpathian Foredeep (Moravia and Lower Austria)
    Neogenní sedimenty ve vrtu V-4 v Horní Čermné (Ústí nad Orlicí)
    Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
    Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severné od Brna