Record details

Name
    Čuřík, Josef
Author of Article
    Poznatky průzkumu na přírodní uhlovodíky v západní části Hostýnských vrchů
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Problematika těžby rop z rozpukaného krystalinika
    Vývoj těžby ropy a plynu v MND a charakteristika současných těžebních podmínek