Record details

Name
    Ďuďa, Rudolf
Author of Article
    Altait - nový telurid z ložiska Zlátá Baňa
    Ametysty České republiky a Slovenské republiky
    Geochemická a mineralogická zonalita polymetalického ložiska Zlatá Baňa
    Metallic minerals of productive assemblages of the Zlatá Baňa deposit (Eastern Slovakia); specialities of chemical composition
    Mineralogicko-geochemická zonalita ložiska Remetské Hámre
    Minerály oxidační zóny žíly Krížová, Gelnica, Slovenské rudohorie
    Nález rudonosnej intrúzie s polymetalickou mineralizáciou pri Brehove, južne od Trebišova
    Natroalunit a natrojarosit zo Šace
    Prejavy epigenetickej rudnej mineralizácie v oblasti Byšty (Slánské vrchy)
    Schafarzikit von Pernek, Revier Pezinok (Slowakei)
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO3)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
    Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
    Vzťah mineralogickej a geochemickej zonálnosti na ložisku Zlatá Baňa (Slanské vrchy)
    Zhodnotenie metalogenézy centrálnych zón stratovulkánov Makovica, Strechov a Bogota