Record details

Name
    Ďuďa, Rudolf, 1944-
Author of Article
    Gemmologická a genetická klasifikácia drahých a ozdobných kameňov Slovenska
    Genetická klasifikácia opálov Slovenska
    Genetické a formačné typy ortuťovej mineralizácie východného Slovenska
    Hypergenná mineralizácia lokality Nižná Myšl'a
    Ložisko Zlatá Baňa vo svetle nových údajov geologického prieskumu
    Metalogenéza a rudné formácie rudného poľa Remetské Hámre
    Mikroprvky v sulfidoch z oblasti zlatobanského rudného poľa
    Mineralogicko-paragenetické pomery na Hg ložisku Merník
    Moissanit z rozsypov východoslovenského flyšu
    Schafarzikite from the type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited
    Spoločné znaky a odlišnosti v mineralizácii vulkanických aparátov Slanských vrchov
    The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
    Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
    Výskyty ametystu v Československu