Record details

Name
    Ďurica, Peter
Author of Article
    Metodika vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu (rešerše)
    Význam těžby ropy a zemního plynu z offshore-ložisek