Record details

Name
    Říčka, Adam
Author of Monograph
    Vliv hlubinné těžby na specifický odtok podzemních vod, příklad dolu Rožná a Rosice-Oslavany
Author of Article
    Impact of Gravel Pits on Ground water: Case study of Gravel Pits near the Mohelnice City, Czech Republic
    Numerické modelování proudění podzemních vod ložiskové oblasti Rožná
    Regional impact of mining activity to the groundwater regime: Example case study of the Rosice Oslavany coal mine district, Czech Republic
    Stream Thermometry as an Effective Tool for Revealing Communication Areas between Mine Water and Surface Streams: Uranium Mine Rozna Case Study (Czech Republic)
    Určení efektivní infiltrace a její prostorová a časová proměnlivost v ložiskové oblasti Rožná, Česká republika
    Vliv těžby na režim podzemních vod na příkladu rosicko-oslavanské oblasti