Record details

Name
    Řídkošil, Tomáš
Author of Monograph
    Bohemian Paradise Geopark
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví. Závěrečná zpráva
    Geopark Český ráj
    Geoturismus
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí - Exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Semily. Sborník k osmdesátinám Vladimíra Prouzy
    VENTS 2007 Turnov - Sedmihorky: Abstracts and excursion guide
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-431 Lomnice nad Popelkou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov
    Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-413 Semily
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-431 Lomnice nad Popelkou
Author of Article
    Automatizovaná databáze IČ spekter minerálů
    Automatizovaná databáze infračervených spekter minerálů
    Beyerit z Jáchymova v Krušných horách
    Bismit z uranového rudního výskytu Harrachov-Rýžoviště
    Bismutit z Harrachova-Rýžoviště ve srovnání s dalšími nálezy z Českého masivu
    Chemismus a optické vlastnosti fází systému Ag-Hg
    Chování bizmutu v oxidační zóně rudních ložisek
    Co objevili v Českém ráji vulkanologové?
    Diamanty a zlato na Zlatonosném pobřeží
    Eulynit z Jáchymova a Smrkovce
    Geologické a mineralogické sbírky turnovského muzea
    Ignimbrit - hornina sopkou zrozená
    Miargyrit jako indikátor závěrečné fáze hydrotermálního processu
    Mineralizace stříbronosných ložisek jihlavské brázdy
    Minerály řady russellit-koechlinit
    Minerály s obsahem stříbra z Měděnce
    Minerály stříbra
    Minerály stříbra na žíle T1 ve Třebsku
    Monohydrocalcite from polymetallic vein of the Vrančice deposit near Příbram, Czechoslovakia
    Oxidické minerály bizmutu v České republice
    Podkrkonošské karneoly
    Podmínky vzniku a fyzikálně chemické parametry stefanitu
    Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku
    Příspěvek ke krystalochemii nových přírodních fází s bismutem
    Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín volcanic field (NE Bohemia) and estimation of subsequent erosional rates.
    Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín volcanic field (NE Bohemia) and subsequent erosion rates estimation
    Retgersite from Jáchymov, Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Rooseveltite from Moldava, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Sillénit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    Smrkovecite, monoclinic Bi2O(OH)(PO4), a new mineral of the atelestite group
    Struktury a textury minerálů stříbra na žíle Pošepný ve Vrančicích u Příbrami
    Stříbrná mineralizace na ložisku Rožná-Olší
    Stříbrné kyzy a jejich postavení na polymetalických žilách
    Stříbrné minerály vožicko-ratibořského revíru
    Supergenní minerály uranu ložiska Rožná
    "Šeříkový kámen" - ložisko čaroitu na východní Sibiři
    Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral
    Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral
    Tertiary Volcanic Activity in Bohemian Paradise Geopark
    Tetrarooseveltite, beta-Bi(AsO4), a new mineral species from Moldava deposit, the Krušné hory Mts., Northwestern Bohemia, Czech Republic
    Třetihorní vulkány
    Tuhé roztoky pyrargyritu a proustitu na vybraných ložiscích Českého masívu
    Uralské rubíny
    VENTS 2007 meeting in Turnov - Sedmihorky, 15 th - 19 June 2007. Excursion Guide - volcanic activity in the Karkonozse-Piedmont Basin
    Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace
    Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázních a Jáchymov
    Vztah infračervených absorpčních spekter a krystalochemie minerálů
    Zálesíite, a new mineral of the mixite group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Zavarickit (BiOF) z Cínovce
    Zeolitová mineralizace Vinařické hory
    Zeolity podkrkonošské pánve
    Zkamenělé lesy Severní Ameriky