Record details

Name
    Řídkošil, Tomáš, 1953-
Author of Article
    Argentopyrite and Sternbergite from polymetallic veins of the skarn deposit Měděnec, Krušné hory Mts., Czechoslovakia
    Barevné korundy vyrobené Verneuilovou metodou a jejich vlastnosti
    Bohemian Paradise Geopark
    Český ráj první geopark UNESCO v nových zemích EU
    Český ráj v rámci evropských geoparků UNESCO
    Evropské geoparky UNESCO jako nástroj popularizace geologie
    Formy a modifikace uhlíku
    Genetické postavení stříbrné mineralizace v Českém masívu
    Geopark Český ráj
    Informace obsažené v minerálech vulkanických hornin Geoparku Český ráj
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí : exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Interpretation of volcanic products - one of the keys to palaeo-environmental reconstructions : excursion giude
    Jizera a povodně v Turnově
    K výskytu diamantů na ložisku Vestřev v Podkrkonoší
    Lom ve Studenci : okno do geologické minulosti Podkrkonoší
    Minerály z haldy bývalého dolu Felix v Otvovicích
    Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi
    Pískovcový fenomén Coloradské plošiny a Českého masivu
    Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín Volcanic Field (NE Bohemia) and subsequent erosional rates estimation
    Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik
    Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku
    Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku
    Sekundární minerály z lokality Svatá Anna v Plané u Mariánských lázní
    VENTS 2007, meeting in Turnov-Sedmihorky, 15th-19th June 2007 : excursion guide - volcanic activity in the Karkonosze Piedmont Basin
    VENTS 2007, setkání v Turnově-Sedmihorkách, 15.-19. červan June 2007 [sic, 15.-19. červen 2007] : exkurzní průvodce - vulkanická aktivita v Podkrkonošské pánvi
    Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace
    Za nerosty do Rumunska
    Zasedání Sítě evropských geoparků v Českém ráji