Record details

Name
    Řehoř, František, 1933-2001
Author of Article
    Hodnocení salinity sedimentačního prostředí na příkladu rozvoje faun svrchního karbonu
    Karbonská makrofauna a makroflóra z vrtu Uhřice-7
    Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače
    Způsob dochování dvouchlopňových schránek jako kritérium původu faun v cyklotémách ostravského produktivního karbonu