Record details

Name
    Řezníček, Vladimír
Author of Article
    Geologické výsledky vrtů na minerální vody v oblasti Smraďavky a Kostelce (Magurský flyš) (24-44 Bučovice, 25-23 Zlín)
    Minerální vody krasových struktur na Moravě a problémy jejich ochrany
    Minerální vody v Hrubém Jeseníku a jejich ochrana
    Příspěvek k hydrogeologii lázní Teplic nad Bečvou
    Termální vody ve Velkých Losinách
    Výsledky hydrogeologických vrtů BVJ-301 až 305 (Lipová-lázně, Bobrovník)