Record details

Name
    Šír, Miloslav
Author of Monograph
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
Author of Article
    In-situ measurement of oscillation phenomena in gravity-driven drainage
    Long-term cloud and fog water deposition monitoring in southern Czech Republic
    Měření vlhkosti půdy metodou PTM
    Occult precipitation as a factor affecting water and mass balance in the headwater region in the Czech Republic
    Occult precipitation as an important contribution to the wet deposition - observation and evaluation in the Czech Republic
    Seasonal simulation of the soil water regime - a sensitivity analysis
    Simulation and verification of evapotranspiration and rainfall-runoff processes in the Liz (Czech Republic) and Gallina (Italy) experimental basins
    Soil water regime in head water regions - observation, assessment and modelling
    Usazené srážky a chemismus malého horského povodí
    Usazené srážky na Šumavě
    Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Labe - Krkonoše
    Vstup vody a znečištění z vodního aerosolu v mlze v horské oblasti Krkonoš : časová variabilita
Editor of Monograph
    Hydrologie malého povodí 2005