Record details

Name
    Šístek, Václav
Author of Article
    Digitální modelování geologických horizontů
    Koncepce databanky geologických údajů na EC 1034