Record details

Name
    Šťastný, Martin
Author of Monograph
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Mineralogický a petrografický výzkum hornin a artefaktů
    Mineralogie a chemické složení vybraných hornin s obsahem minerálů železa z okolí Mšeckých Žehrovic
    Petrografie a mineralogie hornin z k.ú. Habrůvecká bučina ŠLP VŠZ Křtiny, okres Blansko a z okolí Rudky u Kunštátu
    Stanovení obsahu azbestových vláken ve vybraných stavebních materiálech
    Zhodnocení sedimentů z lokality Dalovice
Author of Article
    Accessory minerals of Ti, Nb, Ta and W as indicators of geochemical evolutions in magmatic rocks and related and hydrothermal systems of the Bohemian massif
    Accessory minerals of Ti, Nb, Ta and W as indicators of geochemical evolutions in magmatic rocks and related and hydrothermal systems of the Bohemian Massif
    Argillization of topaz-bearing granites in the Hub stock, Horní Slavkov-Krásno SN-W ore district (Bohemian Massif, Czech Republic)
    The behaviour of rare-earth elements and Y during the rock weathering and soil formation in the Říčany granite massif, Central Bohemia
    Broušená industrie na Hořovicku
    Changes in clay fraction mineralogical composition in the loess profile Praha-Sedlec of the Last Interglacial and Early Glacial
    Changes in the Clay Fraction Mineral Composition in a Loess Profile of the Last Interglacial and Early Glacial in Praha-Sedlec
    Changes in the Clay Fraction Mineral Compositon in a Loess Profile of the Last Interglacial and Early Glacial in Praha-Sedlec
    Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
    Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
    Charakteristika zemědělských půd na spraších Pražské plošiny
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Clay minerals in a loess profile at Dolní Věstonice
    Clay minerals in a loess profile at Dolní Věstonice
    Clay minerals in soil formed on limestones in the Southwest part of Prague, Czech Republic
    Composition of sediments in water reservoirs of the Ohře River and their contamination
    Contamination of bottom sediments in the Nechranice water reservoir, Czech Republic
    Contamination of bottom sediments in the Nechranice water reservoir, Czech Republic
    The contamination of sediments into the selected reservoirs in Northen Bohemia
    Česká společnost pro výzkum a využití jílů
    Development of soils on paragneiss and granite in the southeastern part of Bohemia
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Distribution of Some Rare Elements in the Bottom Sediments in the Water Rese
    Diverzita půd v CHKO Křivoklátsko
    Diverzita půd v CHKO Křivoklátsko
    Doklady slévačství neželezných kovů v kultuře s keramikou pražského typu na Moravě
    Eklogit - materiál broušených kamenných nástrojů západních Čech
    Eklogit - materiál broušených kamenných nástrojů západních Čech
    Emission from the fluidized bed combustion
    Emission from the Fluidized Bed Combustion
    Environmental Record in Soils on Loess in Northern Moravia, Czech Republic
    Environmental record in soils on loess in northern Moravia, Czech Republic
    Fluidized Bed Combustion of Brown Coal from Vršany Mine
    Fluidized Bed Combustion of Brown Coal from Vršany Mine
    Garnet and other minerals in the shallow-water deposits of the Kutná Hora-Karlov locality (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Garnet and some other minerals in the shallow-water deposits of the Kutná Hora-Karlov locality (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Garnet and some other minerals in the shallow-water deposits of the Kutná Hora.Karlov locality (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Genesis of the soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian karst): the role of clay
    Genesis of the soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian Karst): the role of clay minerals
    Goethit z Karlových Varů
    Goethit z Karlových Varů
    Greigit v sedimentech mostecké pánve
    Greigit v sedimentech mostecké pánve
    Holocene Evolution of the Soil Cover of the Protected Landscape Areas of the Czech Republic
    Holocene evolution of the soil cover of the protected landscape areas of the Czech Republic
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Horniny z okolí Vraného nad Vltavou
    Hulsite, szaibelyite and fluoborite from borate skarn of Zlatý kopec tin deposit, NW Bohemia, Czech Republic
    Hulsite, szaibelyite and fluoborite from borate skarn of Zlatý Kopec tin deposit, NW Bohemia, Czech Republic
    Humic acids quality of Cambisols developed on gneiss and amphibolite
    Identifikace horniny odlévací fory z Praskoles
    Identifikace mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří (1)
    Identifikace mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří (2)
    Karst structures and related phenomena revealed in the underground quarries of the Maastricht - Riemst region (thr Netherlands - Belgium)
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Kontaminace sedimentů na vodní nádrži Nechranice
    Křemen z lokality Kněževes
    Křemen z lokality Kněževes
    Kvalita sedimentů v některých vodních nádržích na řece Ohře
    Kvalita sedimentů v některých vodních nádržích na řece Ohři
    Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi
    Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi
    Lower Miocene of the Pouzdřany unit, the West Carpathian flysch belt, southern Moravia
    Lower Miocene of the Pouzdřany Unit, the West Carpathian Flysch Belt, Southern Moravia
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Mare basalts from the Luna 16 regolith
    Mikrostruktury i chimičeskij sostav materikovych porod iz regolita Luny 16, 20 i 24
    Mineral composition of Rendzic Leptosols in protected areas of the Czech Republic
    Mineral composition of sediments in the water reservoir and their contamination
    Mineral composition of sediments in the water reservoirs and their contamination
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice (12-243 Praha-sever, 34-124 Pouzdřany)
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Mineralogy and petrology of some artefacts from Kosoř near Prague
    Mineralogy and petrology of some artefacts from Kosoř near Prague
    Mineralogy of the clay gouge on Prague fault
    Mineralogy of the clay gouge on Prague fault
    Mineralogy of variscan and prevariscan skarns of the Bohemian massif
    Mineralogy of Variscan and Prevariscan skarns of the Bohemian Massif
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
    Mramor z Hasištejna v Krušných horách
    Mramor z Hasištejna v Krušných horách
    A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. - volcanic complex, Czech Republic
    A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. volcanic complex, Czech Republic)
    Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
    Neolithic quarrying in the foothills of the Jizera Mountains and the dating thereof
    Neolitická a eneolitická broušená kamenná industrie v Hořovické kotlině
    Neolitičtí kameníci v podhůří Jizerských hor
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách
    Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně
    Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně
    Partition of beryllium and several other trace elements insurface waters
    Pedogenesis of a poly-cultural Archaeological Site in the Bohemian Karst (Czech republic)
    Pedogeneze území Prahy ovlivněná antropogenní činností
    Petrology and mineralogy of the Neolithic and Aeneolithic artefact in Bohemia
    Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefact in Bohemia
    Petrology and mineralogy of the Neolithic and Aeneolithic artefacts in Czech Republic
    Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefacts in Czech Republic
    Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů
    Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Průběh konference o jílové mineralogii a petrologii
    Příspěvek k mineralogickému a petrografickému výzkumu neolitických a eneolitických nástrojů České republiky
    Půdní pokryv Bacínu
    Půdní pokryv Bacínu
    Půdy městské části Praha 6
    Quartz-chalcedony veins and its young deformation
    Quartz-chalcedony veins and its young deformation
    The Reactivity of Brown Coal in Fluidized Bed Combustion
    The reactivity of brown coal in fluidized bed combustion
    The relationship between gneisses from the Kola Superdeep borehole and their surface analogues
    The relationship between gneisses from the Kola Superdeep Borehole and their surface analogues
    Rentgenografická identifikace jílových minerálů holocenních fluviálních sedimentů vybraných profilů na řece Labi
    Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian Boundary interval at Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). 1
    Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian Boundary interval at Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). 2
    Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian Boundary interval at Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). First Part
    Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian Boundary interval at Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). Second part
    Skorodit z Přebuze
    Skorodit z Přebuzi
    Soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian Karst) genesis: role of clay minerals
    Soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian Karst) genesis: role of clay minerals
    Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
    Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
    Soil development on spongilitic marlstones in natural and human impacted systems at selected localities of Prague (Czech Republic)
    Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
    Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
    Stručná mineralogie úlomků strusek a hornin z Nerudovy ulice
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Studie hornin - artefaktů z lokality Kosoř
    Studie hornin-artefaktů z lokality Kosoř
    Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice
    Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice. Study of clay fraction in sediments of continental glaciations in the Czech Republic
    Study of the tourmalines from different metamorphic rocks
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    Těžba rud v jáchymovském rudním revíru podle geochemického záznamu v aluviálních sedimentech řeky Bystřice. Případová studie/ Der Abbau von Erzen im Joachimsthaler Erzrevier als geochemische Spur in den alluvialen Sedimenten der Wistritz (Bystřice) - Eine Fallstudie
    Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
    Tourmaline from Měděnec (CZ) and Pöhla (D), Krušné hory Mts
    Tourmaline from Měděnec (CZ) and Pöhla (D), Krušné hory Mts.
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
    Unusual occurrence of kolbeckite ScPO4.2H2O in karst sediments of Bohemian karst (The Čertovy schody quarry, Koněprusy area)
    Unusual occurrence of kolbeckite ScPO4.2H2O in karst sediments of Bohemian Karst (the Čertovy schody quarry, Koněprusy area)
    Uran a thorium v křídových sedimentech z vrtu US-1A a KN-1 (východní Čechy)
    Vliv změny využívání půdy na vlastnosti pseudoglejů
    Vývoj půd na spraších v antropicky ovlivněných a chráněných územích Prahy
    Výzkum horniny použité na mlýnek řeckého typu z Chrudimi
    Výzkum olověných slitků z Čáslavi
    Výzkum olověných slitků z Čáslavi
    Zlato! Příčina vyvraždění Slavníkovců
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
Editor of Monograph
    XVIIth Conference on Clay mineralogy and Petrology. Book of Abstracts