Record details

Name
    Šťastný, Václav
Author of Article
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Siklrety z vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Vliv struktury na reliéf vrchu Žďár (Strašická vrchovina)