Record details

Name
    Šaffa, František
Author of Article
    Současný stav a perspektivy rozvoje uhelného průmyslu a úpravnictví v ČSSR
    Spolupráce členských zemí RVHP při vývoji a zavádění flokulačních činidel v uhelném úpravnictví
    Využívání odpadů z těžby a úpravy uhlí v kladenském revíru