Record details

Name
    Šanc, Ivo
Author of Article
    Absolutní intenzity RTG-difrakčních linií souboru minerálu zjištěné experimentálním měřením
    Automatizovaný systém rentgenové difrakční analýzy
    Feroaxinit z alpské žíly v amfibolu u Libodřic (západně od Kolína)
    Mean thermal expansion coefficiens of diopside and enstatite cell parameters and their petrologic significance
    Nový automatizovaný systém rtg. difrakční analýzy v ÚNS Kutná Hora
    Úvodní slovo k vydání časopisu Minerál věnovanému Kutné Hoře
    Využití rentgenového mikroanalyzátoru Link k ověření čistoty separace