Record details

Name
    Šantrůček, jaromír
Author of Monograph
    Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace - opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách
Author of Article
    Effects of groundwater exploitation on the Borjomi mineral water reservoir in Georgia
    Guide. Pre-conference excursion to the southern Bohemia (Czech Republic). International conference on Groundwater in fractured rocks, Prague, 15-19 September 2003
    Hydrogeologické poměry zlatodolu Roudný
    Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Problematika dusičnanů v podzemní vodě v kvartérních sedimentech dolního toku Jizery
    Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)