Record details

Name
    Šebestová, Eva
Author of Article
    13C CP/MAS NMR, EPR and IR studies of buried wood
    Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
    Correlation between magnetic parameters and chemical composition of lake sediments from North Bohemia - pilot study
    Diffuse reflectance Fourier transform infrared spectroscopy in the analysis of coal oxidation
    Důvody zvýšené predispozice k samovzněcování oxidačně alterovaných uhlí
    Electronic parmagnetic resonance investigation of oxidized authrocite
    EPR characterization of coal
    Influence of ageing on the strenght of metal sorption by clay and humate
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část 4. Elektronová paramagnetická rezonance
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část IV, Elektronová paramagnetická rezonance
    Investigation of low-temperature oxidation of brown coal by electron paramagnetic resonance and infrared spectroscopy
    Investigation of potential application of humate - clay complex to the treatment of industrial waste waters
    Isolation and characterization of coal derived humic acids
    Nature of high oxyreactivity of oxidative altered bituminous coals
    Podstata vysoké oxireaktivity oxidačně alterovaných uhlí
    Problems with the quantitative spectroscopic analysis of oxygen rich czech coals
    Quantitative evaluation of 13C CP/MAS NMR spectra of coals
    Spectroscopic Characterization of the Postsedimentary Alterations of Ostrava-Karviná Coals
    Spectroscopic study of degraded woods from the Elbe River Valley
    Stabilita komplexů kadmia s uhelnými humáty a jejich velikostními frakcemi
    Structural characterization of coal humates from Bílina and Březová and their prospect in wastewater treatment
    Studium možného použití humáto-jílových komplexů při čištění průmyslových odpadních vod
    Studium oxidace hnědého uhlí
    Weathering Rate of Fossil Organic Substance in Waste Dumps of Coal Mines and Large Construction Works and the Effect of Oxidation Products on Soil Properties of Dumping Grounds
    Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)