Record details

Name
    Šebková, Barbora
Author of Article
    The role of tree uprooting in Cambisol development
    Změny forem Fe a Al v rámci pedogeneze vývratišť v přirozeně se vyvíjejícím jedlo-bukovém pralese