Record details

Name
    Šefara, Ján
Author of Article
    Deep structure of the Western Carpathians
    Explanation of the Main Gravity Structures in the Czechoslovak Territory and in Its Close Vicinity
    Geofyzikálne prejavy rôznych hĺbkových úrovní litosféry v strednej časti západných Karpát
    Geophysical investigation of deep-seated oil-bearing structures in the central part of the African continent
    Gravitational Field of Central Europe
    Gravity anomaly map of the CELEBRATION 2000 region
    Integrated geophysical, structural geology and petrological studies of the continental lithosphere in the Western Carpathians
    Niektoré nové geofyzikálne poznatky z oblasti Zemplínskeho ostrova
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu vnútorných kotlín Slovenska
    Principal geological and geophysical characteristic of the Alpine-Carpathian Pannonian junction
    Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
    Regionalizace v geologických vědách
    Results and Next Possibilities of Geophysics in Malé Karpaty Mountains
    Seismogenic zones in the eastern Alpine-Western Carpathian-Pannonian junction area
    Stredná Afrika - nová roponosná provincia
    Stripped Gravity Maps in Czechoslovakia
    Structure and dynamics of the lithosphere in the Western Carpathians and the Bohemian Massif junction: multidisciplinary geophysical and geological study
    Various aspects of litospheric density interfaces modelling
    The Western Carpathians: interaction of Hercynian and Alpine processes
    Zones of Alpidic subduction and crustal underthrusting in the Western Carpathians