Record details

Name
    Ševců, Jaromír
Author of Article
    Analcim a natrolit z Čenkova u Odoleny Vody
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
    Autigenní xenotim z Černovic u Chomutova v Krušných horách
    Autunit a metaautunit z Ruprechtic u Liberce
    Baryem bohatý crandallit z dolu Nástup Tušimice (severočeská hnědouhelná pánev)
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Dachiardit-Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce : 03-14 Liberec
    Fe-sulfáty z magnezitového ložiska Bankov u Košic
    Fosfuranylit ze Strhař u Tišnova
    Humboldtin z Lomnice u Sokolova
    Kaňkit a pitticit z odvalu štoly sv. Antonína Paduánského u Kutné Hory
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína : 03-43 Jičín
    Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína
    Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko)
    Liebigit z uranového ložiska Slavkovice u Nového Města na Moravě
    Liebigit z uranového ložiska Škrdlovice u Žďáru nad Sázavou
    Linarit a brochantit z lokality Bleigrund u Kraslic
    Löllingit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Metakoloidní sfalerit ze Zlatých Hor ve Slezsku
    Metodika rtg. kvantitativního stanovení jílových minerálů, karbonátů i živců
    Možnosti recyklace olovnatých odprašků odpadajících při výrobě křištálového skla a jejich vliv na životní prostředí
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Prubířství a prubířská keramika
    Ranciéit z Malé Viesky u Košic
    Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit-yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Sekundární mineralizace uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok)
    Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Varlamoffit z Vernéřova u Aše : (11-11 Aš)
    Vyskytla se "pětiprvková" (Ag-Bi-Co-Ni-As) formace v rudním poli Rožná-Olší?
    Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák, CSc.