Record details

Name
    Šibrava, Vladimír
Author of Article
    4. zasedání IGCP projektu č.378 na Moravě a v Rakousku
    7. regionální konference o geologii a minerálních a energetických zdrojích jihovýchodní Asie
    Alpine Pleistocene Glaciations and their Link to Global Paleoclimatic Changes
    Bibliography of Quaternary literature on Cambodia, China, Indonesia, Laos People's Democratic Republic, Malaysia, the Philippines, the Republic of Korea, Thailand and Viet Nam
    Furth bei Göttweig
    Geoscience Development and Transfer of Technology Needs
    IGCP projekt č.378 zdárně pokračuje
    K přítomnosti a budoucnosti geologických věd
    Krems a.d. Donau
    Kvartér Asie a Pacifiku v Malajsii a Thajsku
    Mezinárodní vědecká spolupráce
    Mezinárodní zasedání Komise pro plánování životního prostředí
    Mineralogy and geochemistry of loesses in southern Moravia
    Některé poznatky o kvartéru Austrálie a Nového Zélandu
    New Observations on the Loessic Sediments of Tropical Zone in Thailand
    Nové projekty Mezinárodního programu geologických korelací (IGCP)
    Nové směry ve stratigrafii alpského kvartéru (Zasedání projektu IGCP 378 "Circumalpine Quaternary Correlations" v Luganu)
    Nový mezinárodní program studia globálních změn a geologie
    O geologii Nové Guineje
    The outline of Quaternary stratigraphy in the Carpathian Foredeep and its links to the Alpine system
    Pliocenní a pleistocenní sedimenty v severozápadní části USA
    Projekt Mezinárodního programu geologických korelací č.296 "Kvartér Asie a pacifické oblasti" ukončen
    Quaternary loessic sediments in the humid tropical zone of Southeast Asia
    Quaternary of Southeast Asia - differences and affinities with temperate zones
    Quaternary sequences in Southeast Asia and their regional correlation
    RNDr. Jaroslav Macoun, CSc., sedmdesátníkem
    Rozsypová ložiska cínu na malajsijském poloostrově
    Should the Pliocene-Pleistocene boundary be lowered?
    A summary of French literature on the Quaternary of Cambodia, Lao People's Democratic Republic, Viet Nam and Thailand
    Sympozium o dálkovém snímkování a výzkumu globálních změn
    Sympozium o genezi ofiolitů a o vývoji oceánické litosféry v Ománu
    Urbanization in seismically susceptible areas
    Zasedání IGCP projektu č.296 ve Vietnamu
    Zasedání Komitétu pro koordinaci prospekce minerálních zdrojů v asijských mimobřežních oblastech (CCOP)
    Zasedání Mezinárodní konference o vývoji životního prostředí východní Asie
    Zasedání projektů Mezinárodního programu geologických korelací v Malajsii
    Zasedání výboru OSN pro přírodní zdroje
    Zemětřesení v Arménii
    Zemřela Dr. Vodičková-Kneblová, CSc.