Record details

Name
    Šibrava, Vladimír, 1930-
Author of Article
    6. Regionální kongres o geologii a surovinových zdrojích jihovýchodní Asie
    Alpine foreland-problems of Quaternary stratigraphy, nomenclature and interpretation
    Correlation of European glaciations and their relation to the deep-sea record
    Introduction
    No. 296 - Quaternary in the Asia/Pacific region (1989-1993)
    Nové projekty mezinárodního programu geologických korelací
    Prekambrické glaciální sedimenty v pánvi Taoudeni (Mauretánie)
    Program UNESCO ve vědách o Zemi
    Project "Quaternary glaciations in the Northern hemisphere" and its achievements
    Scandinavian glaciations in the Bohemian Massif and Carpathian Foredeep and their relationship to the extraglacial areas
    Sedmá konference o africké geologii v Botswaně
    Suroviny, jejich ceny a geologie
    Zasedání pracovní skupiny mezinárodního programu geosféry a biosféry
    Závěrečné zasedání projektu "Kvartérní zalednění severní hemisféry" v Paříži