Record details

Name
    Šikola, Drahoš
Author of Article
    Kalcit z uranového ložiska Rožná
    Přehled mineralogických výzkumů rudního pole Rožná-Olší
    Pyrit-zeolitová minerální asociace na uranovém ložisku Rožná
    Uranové sekundární minerály z uranového ložiska Rožná na západní Moravě
    Witherit, harmotom a baryt z uranového ložiska Rožná
    Witherit z uranového ložiska Rožná