Record details

Name
    Šikula, J.
Author of Monograph
    Litofaciální analýza jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 34-223 Hodonín
Author of Article
    Acoustic and electromagnetic emission as a tool for crack localization
    Acoustic emission and electromagnetic effects in rocks
    Acoustic emission method for partial discharges measurements of electric power components
    Acoustic emission method for partial discharges of electric power components
    AE Kaiser effect and electromagnetic emission in the deformation of rock sample
    Analysis of cracks creation kinetics by electromagnetic and acoustic emission
    Crack creation kinetics characterization by electro-magnetic and acoustic emission
    Cracks and quality testing by acoustic and electromagnetic emission
    Detection of crack position by AE and EME effects in solid
    Detection of crack position by AE and EME effects in solids
    Electromagnetic and acoustic emission from solid body
    Electromagnetic and acoustic emission from solids