Record details

Name
    Šilar, Jan
Author of Monograph
    Application of Mineralogical, Petrological and Geochemical Tools for Evaluating the Palaeohydrogeological Evolution of the PADAMOT Study Sites.
    Groundwater for emergency situations
Author of Article
    Application of environmental radionuclides in radiochronology
    Application of environmental radionuclides in radiochronology
    Datování holocenních karbonátových sedimentů ze Slovänské doliny u Valči (okres Martin)
    Ground-Water Residence Time in Crystalline Rocks
    Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Input and output of carbon and hydrogen isotope as a means for calculating ground - water residence time and budget
    Origin of groundwater in the Tertiary volcanic complex in central Slovakia
    The Pekárna Cave : magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst
    Podzemní voda v hydrologickém cyklu a jako přírodní zdroj
    Radiocarbon dating in a karstified coastal aquifer in Cuba
    Radiocarbon dating of holocene fluviatile sediments in North-Eastern Bohemia
    Radiocarbon Dating of Holocene Sediments: Flood Events and Evolution of the Labe (Elbe) River in Central Bohemia (Czech Republic)
    Radiocarbon dating of holocene tufa deposits in the barrandian region, Central Bohemia
    Radiocarbon dating of samples of wood
    Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Výsledky radiouhlíkového datování holocenních fluviálních sedimentů ze severovýchodních Čech