Record details

Name
    Šimánek, Václav
Author of Article
    Geneze ropy a plynu ve vídeňské pánvi
    Ing. Miroslav Michalíček, CSc. šedesátníkem
    Laboratoř organické geochemie
    Použití řízené pyrolýzy typu Rock-Eval pro stanovení stupně prouhelnění a technologického typu uhlí
    Problems related to the origin of hydrocarbons in the Vienna Basin
    Use of rock-eval pyrolysis for determination of the coalification degree and technological type of coal ; Seismic measurements at the north-western margin of the North-Bohemian Brown Coal Basin between Prunéřov and Chomutov
    Zlato a niektoré ďalšie stopové prvky v čiernych bridliciach ložiska Slovinky