Record details

Name
    Škárová, Milada
Author of Article
    New approach to fault interpretation in the Permo-carboniferous of Central Bohemia
    Pokus o řešení tektoniky středočeského permokarbonu pomocí reflexně-seismické geofyzikální metody