Record details

Name
    Škovíra, Jiří
Author of Article
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Křemenné žíly od Vrchoslavi u Teplic
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Nové nálezy minerálů z Krupky
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
    Výskyt ryzí mědi a kupritu ve Vrchoslavi u Teplic
    Wulfenit z Horní Krupky
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Zinkolivent z rudníko ložiska Krupka, Krušné Hory (Česká republika)