Record details

Name
    Škvarček, Arnold
Author of Article
    Niektoré aspekty pleistocénneho zalednenia kráľovohoľských Tatier