Record details

Name
    Škvarka, Ladislav
Author of Article
    Banská hydrogeologická mapa nováckeho ložiska, zostavená s ohľadom na ochranu kúpeľov Bojnice
    Contamination and Protection of Fissure-karst Waters in Slovakia (Czechoslovakia)
    Groundwater resources in Slovakia (Czechoslovakia)
    Hydrogeologické pomery juhozápadnej časti Iraku
    Hydrogeologické poznatky z expertíznej činnosti v Iraku
    Nové poznatky o južnej části strhársko-trenčskej prepadliny
    Origin of groundwater in the Tertiary volcanic complex in central Slovakia
    Vplyv blokovej stavby na racionálne využitie podzemných vôd