Record details

Name
    Šmíd, Miroslav
Author of Article
    Vliv důlně-geologických podmínek na predispozici vzniku plynodynamických jevů
    Za racionálnější využívání paliv a energie