Record details

Name
    Šmajstrla, Vladislav, 1936-
Author of Article
    Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače