Record details

Name
    Šmejkal, Václav
Author of Article
    Fljuoritovoje metasomatičeskoje mestorožděnije Čulut-Cagan-Del´ centraľnaja Mongolja
    Geochémia a izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov rudných žil slovinsko-gelnického rudného pol'a. (Abstrakt přednášky)
    Geochronologická a izotopická laboratoř
    Isotopic and geochemical indications of a drainless sulphate lake in the Permo-Carboniferous of the Krkonoše-piedmont Basin
    Isotopic composition and origin of carbonates in alkaline-metasomatic and cognate rocks of the Bohemioan massif, Czechoslovakia
    Isotopic composition of carbonates and differences in deposition environment during the Miocene lacutrine sedimentation in Krušné Hory graben
    Izotopické analýzy kyslíku, vodíku a síry jako indikátory některých typů československých minerálních vod
    Izotopické složení karbonátů grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
    Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
    Izotopické složení zdrojů sulfátové kontaminace podzemních a povrchových vod v blízkosti odkaliště energetického popílku
    Izotopický výzkum světlých vápenců ložiska Zlaté Hory - východ
    Izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov listvenitov z ložiska Rudňany a jeho význam pre poznanie genézy ložiska. (Abstrakt přednášky)
    Izotopy síry, uhlíku a kyslíku na vybraných lokalitách Barrandienského proterozoika
    Magmatic and fossil components of mineral waters in the Eager-river continental rift
    Paragenetická studie měďnorudného výskytu "stříbrník" u Nýznerova
    Původ aragonitu v jeskyních : studie stabilních izotopů
    Rare earth and isotopic geochemistry of the fluorite-barite vein deposits from the western Rouergue district (France)
    Schwefelisotopenuntersuchungen an Sulfaten der Mineralwässer in West-Karpaten System der ČSSR und in Westböhmen
    Stable isotope study of base metal deposits from the eastern high Atlas, Morocco
    Syntektonické žíly s vláknitou výplní z východní části Hrubého Jeseníku
    Vein Barite Mineralization of the Bohemian Masiff: Sulphur, Oxygen and Strontium Isotopes and Fluid Inclusion Characteristics and their Genetic Implications
    Využití stabilních izotopů ve speleologii
    Vznik minerálních vod karlovarského typu