Record details

Name
    Šmerda, Jaroslav
Author of Article
    Beitrag zur Kenntnis des Chemismus mährischer Moldavite von Kuchařovice und Suchohrdly - Znaimer Gebiet
    Další nález vltavínu z Konic u Znojma
    Důlní práce na Pustině u Míšovic (Znojemsko)
    Horniny ve zdivu hranolové věže "Hláska" u hradu Cornštejn
    Kamenný artefakt z výkopu u Mašovic (Znojmo)
    Moldavite from Konice near Znojmo
    Nálezy prokřemenělých dřev na Znojemsku
    Nová lokalita neogenních zkamenělin v Hrušovanech nad Jevišovkou
    Nové nálezy fosilních kostí ze Znojemska (Sirenia a Equidae)
    O vltavínové konferenci ve Znojmě
    Poznámky k problematice dolování železných rud u Citonic, Plavče a Přímětic na Znojemsku
    Příspěvek k poznání chemického složení moravských vltavínů - Znojemská podoblast
    Silberloch - opuštěná štola v Podyjí
    Těžké minerály v uloženinách Dyje a povodeň v roce 2002
    Tibni - solný důl na Eufratu
    Tři typické horniny staveb a drobných plastik v Národním parku Podyjí
    Tvarová analýza vltavínů a křemenných valounů znojemské oblasti
    VII.konference o vltavínech v Jihomoravském muzeu ve Znojmě
    Vltavín z meandru Šobes u Podmolí v Národním parku Podyjí - znojemská podoblast
    Vltavíny a jejich sběratelé na Znojemsku
    Vltavíny ve sbírce Jihomoravského muzea ve Znojmě
    Znojemské podzemí a jihlavští havíři