Record details

Name
    Špaček, Karel
Author of Monograph
    Děčín - Plavecký stadion. Sanace havárie hydrovrtu. Zpráva o geofyzikálním měření.
    Křemže - průzkum poddolovaného území.
    Křesomyslova ulice - oprava pobřežní zdi
    Praha 6 - Lounská
Author of Article
    Geophysical measurement of roads in Prague immediately after the floods in August 2002
    Konkrétní příklady využití georadaru při posuzování povodňových škod
    Lithosphere structure around the Saxothuringicum/Moldanubicum contact in central Europe
    Ložisko wollastonitu Mochtín u Klatov
    Některé strukturní a geologicko-petrografické faktory při vyhledávacím průzkumu cihlářských surovin
    P- and S-wave anisotropy in the lithospheric mantle beneath the Tibetan plateau and Variscan belt of Central Europe
    Seismic anisotropy and velocity variations in the mantle beneath the Saxothuringicum/Moldanubicum contact in Central Europe
    Tmavé dekorační kameny jihozápadních Čech
    Upper mantle anisotropy beneath the Bohemian Massif from shear-wave splitting