Record details

Name
    Špaček, Petr
Author of Monograph
    SLICE Seismic Lithospheric Investigation of Central Europe
    SLICE Seismic lithospheric investigation of Central Europe. Závěrečná zpráva za projekt č. VaV/630/3/02
Author of Article
    Alkaline and carbonate-rich melt metasomatism and melting of subcontinental lithospheric mantle: Evidence from mantle xenoliths, NE Bavaria, Bohemian Massif
    Alkaline and Carbonate-rich Melt Metasomatism and Melting of Subcontinental Lithospheric Mantle: Evidence from Mantle Xenoliths, NE Bavaria, Bohemian Massif
    Brunovistulian Terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from Late Proterozoic to Late Palaeozoic ? a review
    Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
    Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
    Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
    Calcite Mylonites of SW Brunovistulicum
    Deformation and seismic properties of crustal rocks
    Deformation and seismic properties of lherzolite and granulite xenoliths from NE Pannonian basin (Bákony-Balaton Hills and Little Hungarian Plain)
    Deformation of inhomogenous calcite aggregates: an example from Variscan limestones of Moravia
    Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masívu stanicemi ÚFZ
    Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masivu stanicemi ÚFZ
    Elastic anisotropy of core samples from the Taiwan Chelungpu Fault Drilling Project (TCDP): direct 3-D measurements and weak anisotropy approximations
    Garnet breakdown in basanite-hosted peridodite xenoliths from southern Eger Rift (Zinst, Bavaria)
    Garnet Breakdown, Symplectite Formation and Melting in Basanite-hosted Peridotite Xenoliths from Zinst (Bavaria, Bohemian Massif)
    Geochemistry and petrology of pyroxenite xenoliths from Cenozoic alkaline basalts, Bohemian Massif
    Geophysical images of the Western Eger rift earthquake swarm region: structural implications based on regional and high resolution data analysis.
    Heterogeneity of the upper mantle beneath the neovolcanic zone of the Bohemian Massif : deformation and geochemistry of peridotite xenoliths
    Highly siderophile element geochemistry of upper mantle xenoliths from NE Bavaria
    Lithium iosotope evidence for pervasive metasomatism of subcontinental lithospheric mantle in peridotitic xenoliths from the Upper Palatinate, Germany
    Lithium isotope evidence for pervasive metasomatism of sub-continental lithospheric mantle
    Microseismic activity of the Upper Morava basin and surroundings
    Microseismic multiplets in the northeastern Bohemian Massif
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchnoviny
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchoviny
    Některé nové výsledky výzkumů spodnokarbonských sedimentů na Drahanské vrchovině
    New seismo-tectonic activity near Zakopane (Poland) - Event recorded by broad-band stations operated by IPE
    New seismo-tectonic activity near Zakopane (Poland) - events recorded by broad-band stations operated by IPE
    The Nový Kostel earthquake swarm 2000 : Krasnet measurements
    Nový nález fluoritu u Rakšic jjz. od Brna a význam fluoritové mineralizace pro tektoniku brněnského masivu (24-33, Moravský Krumlov)
    Origin and orientation of microporosity in eclogites of different microstructure
    Origin and orientation of microporosity in eclogites of different microstructure studied by ultrasound and microfabric analysis
    Ostrov u Macochy, the road-cut near the mirror
    Permeability and microporosity preferred orientation relation with microstructure in the three granite types
    Petrology and geochemistry of mantle xenoliths from České Středohoří Mts. and Lusatia, Bohemian Massif
    Petrophysical properties and origin of oriented porosity in eclogites with different microstructure
    Pore space geometry of the rock under investigation by ultrasonic pulse transmission
    Preliminary Results of Detailed Seismological Monitoring in Hrubý Jeseník Mts
    Preliminary Results of Detailed Seismological Monitoring in Hruby Jesenik Mts.
    Present-day microseismicity of the eastern Sudetic Fault System and Plio-Quaternary development of the Upper Morava Basin
    Present-day seismicity of the south-eastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif)
    Present-day seismicity of the South-Eastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif)
    Present-day Seismicity of the Southeastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif)
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masívu v období 2004-2005
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005
    Quantitative Textural and Microstructural Study of Orthogneiss Deformed during Continental Underthrusting
    Quantitative textural and microstructural study of orthogneiss deformed during continental underthrusting: result of contrasting mineral rheologies and solid state annealing
    Quantitative textural and microstructural study of orthogneiss deformed during continental underthrusting
    Recent tectonic activity and orientations of the principal stresses in the Jeseníky region
    Reconstruction of syn- and postsedimentary tectonic events in flysch basin from limestone pebbles variation: Drahany Culm of the Moravian Rhenohercynian Zone
    Reconstruction of syn- and postsedimentary tectonic events in flysch basin from limestone pebbles variation: Drahany Culm of the Moravian Rhenohercynian Zone
    Recurrent Cenozoic volcanic activity in the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Seismic velocities of rocks: numerical comparison of calculated data with experiment
    Seismo-tectonic activity in the NE part of the Bohemian Massif - new records in the period 2004-2005
    Seismo-tectonic activity in the NE part of the Bohemian Massif - New records on the period 2004-2005
    Seismologické monitorování přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
    Stratigraphic reconstruction of tectonically disturbed carbonate sequences along the western margin of the Brno batholith: a need of multidisciplinary approach
    Svrchnodevonské a spodnokarbonské kalciturbidity z Lesního lomu v Brně-Líšni (jižní část Moravského krasu) (24-41, Vyškov)
    Tectonic and Stratigraphic Study of Limestones at the Western Border of the Brno Massif
    Tectonization of the basement in the western part of Moravosilesian region (Bohemian Massif)
    Tectonostratigraphic development of the Devonian and Carboniferous in the Brunovistulian terrane
    Tektonická a klimatická kontrola ukládání hádsko-říčských a křtinských vápenců v Lesním lomu v Brně-Líšni
    Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005)
    Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005)
    Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005)
    Variation of deformation mechanisms within the progressive-retrogressive mylonitization cycle of limestones: Brunovistulian sedimentary cover (The Variscan orogeny of the souteastern Bohemian Massif)
    Variation of deformation mechanisms within the progressive-retrogressive mylonitization cycle of limestones: Brunovistulian sedimentary cover (the Variscan orogeny of the Southeastern Bohemian Massif)
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
    Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika
    Výzkum kořeneckých slepenců a studium deformace vápencových valounů v kulmských horninách Drahanské vrchoviny (24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčkov)
    Zemětřesení v Hrubém Jeseníku 14. 6. 2012
    Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy (Boskovice 24-14, Brno 24-32, Ivančice 24-34, Znojmo 34-11)