Record details

Name
    Špaček, Václav
Author of Article
    30. výročí Ústavu geologie a geotechniky ČSAV
    Možnosti úpravy zlatonosné rudy z ložiska Voltýřov
    Praktické zkušenosti s technologií mikrobiologického loužení při získávání kovů z nerostných surovin
    Problémy úpravy domácích zlato- a stříbronosných rud
    Shrnutí technologického výzkumu úpravy zlatonosných rud z českých ložisek
    Současné zkušenosti v oblasti úpravy zlatonosných rud v ČSSR
    Výroba zlata ze zlatonosných rud ve světě - technologické a ekologické problémy