Record details

Name
    Šponar, Petr
Author of Article
    Aktivity ministerstva hospodářství při ochraně životního prostředí v geologii
    Financování geologických prací, odevzdávání, zpřístupňování a využívání jejich výsledků
    Legislativní a ekonomické aspekty ochrany a šetrného využívání ložisek nerostů
    Možnosti průzkumu a dobývání zlata v České republice
    Novelizace geologického zákona
    Regional heavy mineral prospecting of the Czech Republic
    Regionální surovinové studie pro potřeby okresních úřadů České republiky
    Státní surovinová politika
    Systémové a legislativní postavení tvorby a ochrany životního prostředí v procesu geologický průzkum - příprava - dobývání ložisek nerostných surovin
    Výskyt scheelitu u Malého Beranova (záp. Morava)
    Výsledky mezinárodního nabídkového řízení na průzkum zlata v České republice
    Výsledky Programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin