Record details

Name
    Šrein, Vladimír
Author of Monograph
    Cínovec. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
    Expertní posouzení problematiky azbestových silikátů při těžbě a zpracování nerostů - stavebního kamene na využívaném výhradním ložisku Litice u Plzně - Dubová hora
    The find of the polymetallic mineralization near Pažejov, NW of Horažďovice
    Kovářská. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
    Mineralogický a petrografický výzkum hornin a artefaktů
    Mineralogie a chemické složení vybraných hornin s obsahem minerálů železa z okolí Mšeckých Žehrovic
    Mineralogie a petrografie drahých kamenů z okolí Měděnce
    Moldava. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
    Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
    Petrografie a mineralogie hornin z k.ú. Habrůvecká bučina ŠLP VŠZ Křtiny, okres Blansko a z okolí Rudky u Kunštátu
    Petrografie vybraných sedimentárních hornin z dolu Mayrau (Kladensko)
    Petrovice. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
    Průvodce po mineralogických a geologicko-montanistických lokalitách střední části Krušných hor
    Příspěvek k výzkumu mineralogického složení, fyzikálně chemických vlastností a struktur hornin a artefaktů
    Stanovení obsahu azbestových vláken ve vybraných stavebních materiálech
    Zhodnocení sedimentů z lokality Dalovice
    Zlatý Kopec. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
Author of Article
    Accesory minerals of titanite group and their influence on the tin content in the rocks in the Bohemian Massif
    Accessory minerals of Ti, Nb, Ta and W as indicators of geochemical evolutions in magmatic rocks and related and hydrothermal systems of the Bohemian massif
    Accessory minerals of Ti, Nb, Ta and W as indicators of geochemical evolutions in magmatic rocks and related and hydrothermal systems of the Bohemian Massif
    Accessory minerals of titanite group and their influence on the tin content in the rocks in the Bohemian Massif
    Alacranit, arsensíra a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Alacranit, arsensíva a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Almandinový kvarcit z Chotěbudic u Jemnice na západní Moravě
    Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit za železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy - Skalka
    Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit ze železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy-Skalka
    Amalgam stříbra a jodargyrit z Horní Rokytnice
    Amalgam stříbra a jodargyrit z Horní Rokytnice
    Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného Březina u Radnic (západní Čechy)
    Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného ložiska Březina u Radnic (západní Čechy)
    Amalgamy stříbra v příbramské rudní oblasti
    Amalgamy stříbra z žilného uzlu Háje příbramského uranového ložiska
    Amygdale cavity fillings of tephrite from České Hamry, Krušné Hory Mts., Bohemia
    Amygdale cavity fillings of tephrite from České Hamry, Krušné hory Mts., Bohemia
    Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice)
    Antimonové zrudnění z Hájů u Příbrami
    Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu
    Argentopyrite and Sternbergite from polymetallic veins of the skarn deposit Měděnec, Krušné hory Mts., Czechoslovakia
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Asociace minerálů stříbra z mladších žilek ložiska Horní Město u Rýmařova
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore discrit, Czech Republic
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu v. od Příbrami
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu východně od Příbrami
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Bismutové minerály zlatonosného zrudnění z Kasejovic v jz. Čechách
    Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize amtimonitu)
    Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize antimonitu)
    Broušená industrie na Hořovicku
    Broušené kamenné nástroje v neolitu a eneolitu
    Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava
    Bytíz-Staré hory - historická lokalita zlata na Příbramsku
    Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, Northen Moravia (Czech Republic), a new mineral species of the mixite group
    Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group
    Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group
    Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, nothern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group.
    Calcite-andradite microclinite from Markvartice near Třebí č, Western Moravia
    Calcite-andradite microclinite from Markvartice near Třebíč, Western Moravia
    Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku
    Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
    Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace ve Velké u Milevska
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace z Velké u Milevska
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Chemical composition and paragenesis of wolframite from the Dolní Bory pegmatites, western Moravia, Czechoslovakia
    Chemical composition of titanite from various calc-silikate rocks and associated pegmatites in the eastern part of the Moldanubicum, Western Moravia, Czechoslovakia
    Chemické složení minerálů bismutu a telluru ze zlatonosných žil příbramského uranového ložiska
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Chemické složení minerálů skarnových hornin s W a Pb-Zn mineralizací z okolí Kostelní a Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
    Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
    Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
    Chemické složení teluridů a Bi-Sb sulfosolí zlatonosného zrudněni z příbramského uranového ložiska
    Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna
    Chlorem bohatý hydroxylellstadit ze Zastávky u Brna
    Chloritoid schists of the Hrubý Jeseník Mts
    Chloritoid schists of the Hrubý Jeseník Mts.
    Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
    Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
    Composition of sediments in water reservoirs of the Ohře River and their contamination
    Compositional evolution of Nb, Ta-oxide minerals from alkalifeldspar muscovite granites Homolka and Šejby, southern Bohemia, and its comparison with other rare-element granites
    Conceptual model for uranium mineralization at the Rožná deposit
    Contamination of bottom sediments in the Nechranice water reservoir, Czech Republic
    Contamination of bottom sediments in the Nechranice water reservoir, Czech Republic
    The contamination of sediments into the selected reservoirs in Northen Bohemia
    Contribution on to geology and mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Krušné hory Mts.
    Contribution to geology and mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Krušné hory Mts
    Contribution to mineralogy of the skarn deposit Orpus, Krušné Hory Mts
    Detailní výzkum kovových sferulí tavícího kelímku ze Žatce
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Distribution of Some Rare Elements in the Bottom Sediments in the Water Rese
    Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
    Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
    Dyscrasite and allargentum from the Háje vein bundle of the Příbram uranium deposit
    Dyskrazit a allargentum z Hájů u Příbrami
    Eklogit - materiál broušených kamenných nástrojů západních Čech
    Eklogit - materiál broušených kamenných nástrojů západních Čech
    Emission from the fluidized bed combustion
    Emission from the Fluidized Bed Combustion
    Epidote and Associate Fissure Minerals from Pfarrerb near Sobotín (Northern Moravia, Czech Republic) : Phase of the Variscan Regional Metamorphism
    Epithermal tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mts., Czech Republic
    Epithermal tertiary Pb-Zn-Cu (Ag,Te) mineralization in theRoztoky volcanic centre, České středohoří Mts., Czech Republic
    Eulynit from Jáchymov and Smrkovec
    Eulynit z Jáchymova a Smrkovce
    Ferrotapiolite as a pseudomorph of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta + Nb)
    Ferrotapiolite as a pseudomorph of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta+Nb)
    Ferrotapiolite as a pseudomorphs of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta+Nb)
    Fibrous dravite from quartz lode near Krašovice in Central Bohemia (CZ)
    Fluidized Bed Combustion of Brown Coal from Vršany Mine
    Fluidized Bed Combustion of Brown Coal from Vršany Mine
    Freieslebenit ze Zlatých Hor
    Gahnite-bearing marbles and their significance for regional classification of the eastern part of the Bohemian Massif
    Gahnite-bearing marbles and their significance for regional classification of the eastern part of the Bohemian Massif
    Garnet and other minerals in the shallow-water deposits of the Kutná Hora-Karlov locality (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Garnet and some other minerals in the shallow-water deposits of the Kutná Hora-Karlov locality (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Garnet and some other minerals in the shallow-water deposits of the Kutná Hora.Karlov locality (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Genetické postavení stříbrné mineralizace v Českém masívu
    Geneze polymetalického zrudnění od Příbrazu na Jindřichohradecku (22-33 Veselí nad Lužnicí)
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov ore district
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov ore district. Jáchymov
    Goethit z Karlových Varů
    Goethit z Karlových Varů
    Graphite quartzite with vanadium-bearing tourmaline from Bítovanky near Želetava, western Moravia (A preliminary report)
    Graphite quartzite with vanadium-bearing tourmaline from Bítovánky near Želetava, western Moravia
    Greigit z cyprisového souvrství na dole Družba v sokolovské pánvi
    Gustavite with variable Bi/Sb ratio from Kutna Hora deposit, Czech Republic, a new occurrence
    Gustavite with variable Bi/Sb ratio from Kutná Hora deposit, Czech Republic, a new occurrence
    Gustavite with variable Bi/Sb ratio from Kutná Hora deposit, Czech Republic, a new occurrence
    Historie dolování, ložisková geologie a mineralogie některých lokalit v novoknínské zlatonosné oblasti (střední Čechy)
    Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
    Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
    Holocene Evolution of the Soil Cover of the Protected Landscape Areas of the Czech Republic
    Holocene evolution of the soil cover of the protected landscape areas of the Czech Republic
    Homolka hill near Lásenice, a topaz-bearing muscovite granite with Sn-(Nb-Ta) mineralization
    Horniny z okolí Vraného nad Vltavou
    Hulsite, szaibelyite and fluoborite from borate skarn of Zlatý kopec tin deposit, NW Bohemia, Czech Republic
    Hulsite, szaibelyite and fluoborite from borate skarn of Zlatý Kopec tin deposit, NW Bohemia, Czech Republic
    Hyalophane and Ba-muscovite in a pegmatite-aplite vein from Krhanice, Central Bohemia, Czechoslovakia
    Hyalophane and Ba-muscovite in a pegmatite-aplite vein from Krhanice, Central Bohemia, Czechoslovakia
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Identifikace horniny odlévací fory z Praskoles
    Identifikace mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří (1)
    Identifikace mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří (2)
    Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže
    Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže
    K mineralogii j. části bělčického zlatonosného revíru
    K mineralogii j. části bělčického zlatonosného revíru
    K mineralogii jílovského zlatonosného revíru
    K mineralogii jílovského zlatonosného revíru
    Kamenná indrustrie z objektu 36 v Horkách nad Jizerou, okr. Mladá Boleslav
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolitů jihozápadní Moravy
    Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolů jihozápadní Moravy
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Kontaminace sedimentů na vodní nádrži Nechranice
    Korund z Hosínovy Lhoty u Mokré
    Korund ze skapolitem bohaté vápenatosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku
    Korund ze skapolitem bohaté vápenosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku
    Krupkait a gladit z Bohutína u Příbrami
    Krupkait z Bohutína u Příbrami
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální faktor pro průmyslové využití
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální kontrolní faktor pro průmyslové využití
    Krystalovaný olivín v tufech Vlčí hory u Černošína
    Krystalovaný olivín v tufech Vlčí hory u Černošína
    Křemen z lokality Kněževes
    Křemen z lokality Kněževes
    Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
    Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
    Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi
    Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi
    Ludwigit a hulsit z Krušných hor
    Ludwigit a hulsit z Krušných hor
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
    Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
    Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
    Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
    Manganem bohatý skarn z Meziříčka u Želetavy
    The Měděnec mine deposit
    The Měděnec mine deposit
    Melafyry levínské plošiny
    Melafyry levínské plošiny
    Miargyrit jako indikátor závěrečné fáze hydrotermálního processu
    Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
    Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
    Mineral composition of sediments in the water reservoir and their contamination
    Mineral composition of sediments in the water reservoirs and their contamination
    Mineralizace uranového rudního výskytu Harrachov-Rýžoviště
    Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku
    Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov)
    Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
    Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
    Minerální vazba stříbra na Au-Sb ložisku Krásná Hora
    Mineralog Georgius Agricola
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická charakteristika výskytů bourbonitu na bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogicko-petrografický rozbor keramiky
    Mineralogie a petrografie kinzigitů ze Lhenic a Ktiše v Jižních Čechách
    Mineralogie antimonu na příbramském uranovém ložisku (centrální část)
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Mineralogie lokality Klecany u Prahy
    Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran - polymetalický revír)
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Mineralogie žilného polymetalického zrudnění typu Stříbro na lokalitě Hromnice u Plzně
    Mineralogy and petrography of the kinzigites from Lhenice and Ktiš in the South Bohemia (Czech Republic)
    Mineralogy and petrography of the kinzigites from Lhenice and Ktiš in the South Bohemia (Czech Republic)
    Mineralogy and petrology of kingizite from Lhenice and Kti š in Southern Bohemia
    Mineralogy and petrology of some artefacts from Kosoř near Prague
    Mineralogy and petrology of some artefacts from Kosoř near Prague
    Mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Western and Central Krušné Hory Mountains
    Mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
    Mineralogy of variscan and prevariscan skarns of the Bohemian massif
    Mineralogy of Variscan and Prevariscan skarns of the Bohemian Massif
    Minerals of the plumbogummite-philipsbornite series from Moldava deposit, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Minerals of the plumbogummite-philipsbornite series from Moldava deposit, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály bismutu a telluru ze Zduchovic u Kamýku nad Vltavou
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
    Minerály řady philipsbornit-plumbogummit z Moldavy
    Minerály řady russellit-koechlinit
    Minerály s obsahem stříbra z Měděnce
    Minerály stříbra
    Minerály stříbra na žíle T1 ve Třebsku
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Mramor z Hasištejna v Krušných horách
    Mramor z Hasištejna v Krušných horách
    Muscovite granite with topas (Homolka type) - an extreme d ifferential in the SW part of Moldanubian pluton central massif (22-23 Veselí n. Lužnicí)
    Muskovitický granit s topazem (typ Homolka)- extrémní diferenciát v jz.části centrálního masívu moldanubického plutonu (22-33 Veselí nad Lužnicí)
    Nadace Georgia Agricoly - Měděnec
    Nález bulavy v údolí Žloukavy (Kat. úz. Račice, okr. Rakovník)
    Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
    Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
    Nález scheelitového zrudnění skarnového typu v Krušných horách
    Nález tetradymitu u Zduchovic
    Nález wolframového zrudnění u Malčic na Českokrumlovsku
    Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
    Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
    Nálezy antimonu na hořícím odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
    Neolithic quarrying in the foothills of the Jizera Mountains and the dating thereof
    Neolitická a eneolitická broušená kamenná industrie v Hořovické kotlině
    Neolitičtí kameníci v podhůří Jizerských hor
    New data bismutoferrite and chapmanite from the Bohemian occurrences
    New data for bismutoferrite and chapmanite from Czech occurrences
    Niobian cesstibtantite from Dobrá Voda lepidolite pegmatite, western Moravia, Czech Republik
    Nové poznatky o ložisku Zlatý Kopec u Jáchymova a zhodnocení možných perspektiv
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce
    Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram)
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v okolí Štěchovic
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v okolí Štěchovic
    Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu
    Nový nález fluoritové mineralizace u Přední Zvonkové v jižních Čechách
    O minerálech berylia ve skarnech
    O minerálech beryllia ve skarnech
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách
    Occurrence of Sn-W mineralization in the Barrandian Proterozoic near Erpužice NNE of Stříbro
    Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce
    Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce, Krušné hory, Česká republika
    Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně
    Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně
    Oxidické minerály bizmutu v České republice
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně - lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    A paragenetic study of Ag-mineralization from Horní Město ore deposit (Northern Moravia)
    Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova
    Parageneze a chemické složení wolframitu z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
    Pb dominant members of crandalite group from Cínovec and Moldava deposits, Krušné hory Mts (Czech Republic)
    Pb dominant members of crandallite group from Cínovec and Moldava deposits, Krušné hory Mts. (Czech Republic)
    Perspektivní naleziště ametystů Krušných hor
    Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína
    Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína
    Petrology and mineralogy of the Neolithic and Aeneolithic artefact in Bohemia
    Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefact in Bohemia
    Petrology and mineralogy of the Neolithic and Aeneolithic artefacts in Czech Republic
    Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefacts in Czech Republic
    Phosphatian walpurgite from Smrkovec, the Slavkovský Les Mts. (the Czech Republic): its description and physico-chemical characteristics
    Phosphation walpurgite from Smrkovec the Slavkovský les Mts. (Czech Republic): its description and physico-chemical characteristic
    Phosphowalpurgite, the P-dominant analogue of walpurgite from Smrkovec, The Slavkovský Les Mts
    Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant analogue of walpurgite, from Smrkovec, Slavkovský Les Mountains, Czech Republic
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Polymetalické zrudněni v mirovickém metamorfovaném ostrovu
    Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů
    Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku
    Primary minerals of the Jáchymov ore discrit
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    Primary oxide minerals in the system WO3 - Nb2O5 - TiO2 - Fe2O3 - FeO and their breakdown produkts from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic
    Primary oxide minerals in the system WO3 . Nb2O5 . TiO2 . Fe2O3 . FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory . Hatě, Czech Republic
    Primary oxide minerals in the system WO3-Nb2O5-TiO2-Fe2O3-FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic. -
    Primary oxide minerals in the system WO3-Nb2O5-TiO2-Fe2O3-FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Příspěvek k chemickému složení minerálů Au-zrudnění v jílovském revíru
    Příspěvek k chemickému složení stříbrných artefaktů ze Žateckého pokladu
    Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku
    Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku
    Příspěvek k mineralogickému a petrografickému výzkumu neolitických a eneolitických nástrojů České republiky
    Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit
    Příspěvek k objasnění původu stříbra v Čechách okolo roku 1000
    Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masívu
    Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masivu
    Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava
    Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava
    Quartz-chalcedony veins and its young deformation
    Quartz-chalcedony veins and its young deformation
    The Reactivity of Brown Coal in Fluidized Bed Combustion
    The reactivity of brown coal in fluidized bed combustion
    The relationship between gneisses from the Kola Superdeep borehole and their surface analogues
    The relationship between gneisses from the Kola Superdeep Borehole and their surface analogues
    Rooseveltite from Moldava, Krušné hory Mts, Czech Republic
    Rooseveltite from Moldava, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Roscoelit z Jáchymova
    Roscoelit z Jáchymova
    Roscoelit z karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    Rudní mineralizace petrovické zóny na lokalitě Kojetín u Milevska
    Ryzí antimon v rutilu z dolomitického mramoru od Studnic u Nového Města na Moravě
    Ryzí síra ve strusce z Kutné Hory
    Ryzí síra z Kutné Hory
    Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
    Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
    Sb-gustavit a bournonit z Kutné Hory
    Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Selenidy z uranového ložiska Ustaleč (JZ Čechy)
    Selenidy z uranového ložiska Ústaleč (jz. Čechy)
    Sfalerit s vysokým obsahem kadmia z metapegmatitu skupiny Orlíku v Hrubém Jeseníku
    Skarns in the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
    Skarns in the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Skorodit z Přebuze
    Skorodit z Přebuzi
    Smrkovecite, monoclinic Bi2O(OH)(PO4), a new mineral atellestite group
    Smrkovecite, monoclinic Bi2O(OH)(PO4), a new mineral of the atelestite group
    Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
    Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
    Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
    Stanovení nositele stříbra v polymetalickém skarnu z Měděnce
    Stručná mineralogie úlomků strusek a hornin z Nerudovy ulice
    Stručný přehled výskytů uranylu v širokém okolí Měděnce
    Stříbrná mineralizace na ložisku Rožná-Olší
    Stříbrné kyzy a jejich postavení na polymetalických žilách
    Stříbrné minerály vožicko-ratibořského revíru
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Studie hornin - artefaktů z lokality Kosoř
    Studie hornin-artefaktů z lokality Kosoř
    Studium postmagmatické alterace ilmenitu ve felzitických žilných subvulkanitech od Lásenice na Jindřichohradecku (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Study of the post-magmatic alteration of ilmenite in felsi tic vein subvolcanites from Lásenice in the Jindřichův Hradec region
    Study of the tourmalines from different metamorphic rocks
    Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji
    Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji
    Sulfoantimonidy olova z metamorfovaného Pb-Zn zrudnění ve vápencích mirovického ostrova
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic
    Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic
    Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic
    Supergenní Cu mineralizace z Mědníku na Měděnci, Krušné hory (Česká republika)
    Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě
    Supergenní mineralizace uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše, Česká republika)
    Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
    Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
    Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral
    Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral
    Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral
    Tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky volcanic centre, Bohemian Massif, Czech Republic: A genetic model
    Tetraedrit ze Svatého Petra - Rietveldovo zpřesnění krystalové struktury
    Tetraedrit ze Svatého Petra - Rietveldovo zpřesnění krystalové struktury
    Těžba rud v jáchymovském rudním revíru podle geochemického záznamu v aluviálních sedimentech řeky Bystřice. Případová studie/ Der Abbau von Erzen im Joachimsthaler Erzrevier als geochemische Spur in den alluvialen Sedimenten der Wistritz (Bystřice) - Eine Fallstudie
    Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrotermal processes in the Bohemian massif
    Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
    Tourmaline from Měděnec (CZ) and Pöhla (D), Krušné hory Mts
    Tourmaline from Měděnec (CZ) and Pöhla (D), Krušné hory Mts.
    Tuhé roztoky pyrargyritu a proustitu na vybraných ložiscích Českého masívu
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
    Un nouvel oxyde de naturel de Au et Sb
    Unusual occurrence of kolbeckite ScPO4.2H2O in karst sediments of Bohemian karst (The Čertovy schody quarry, Koněprusy area)
    Unusual occurrence of kolbeckite ScPO4.2H2O in karst sediments of Bohemian Karst (the Čertovy schody quarry, Koněprusy area)
    Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech republic; compositional variation, crystal structure
    Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure
    Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure.
    Vanadové granáty
    Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov - Městský vrch
    Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov-Městský vrch
    Vanadový wavelit a variscit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Vanadový wavellit a variscit z puklin grafitických kvarcitů
    Vanadový wavellit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Variation in chemical composition of V-bearing muscovite during metamorphic evolution of graphitic quartzites in the Moravian Moldanubicum
    Vltavín z Moravských Bránic
    Vltavín z Moravských Bránic
    Vybrané skarnové a sblížené metamorfogenní mineralizace
    Vybrané skranové a sblížemé metamorfogenní mineralizace Českého masivu
    Výskyt claushalitu a naumannitu u Těchonic na Horažďovicku
    Výskyt korundu a turmalínu u Hosínovy Lhoty
    Výskyt nositelů kadmia v přírodě
    Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína)
    Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína)
    Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázní a Jáchymov
    Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázních a Jáchymov
    Výskyty scheelitu ve středních Krušných horách
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
    Výsledky výzkumu, průzkumu a těžby Cu-Ag zrudnění na skarnovém Fe ložisku Měděnec v Krušných horách
    Výzkum chemického složení dvou artefaktů z hradiště Šance u Březnice
    Výzkum horniny použité na mlýnek řeckého typu z Chrudimi
    Výzkum olověných slitků z Čáslavi
    Výzkum olověných slitků z Čáslavi
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Wollastonit obsahující horniny ve východní části moldanubika a jejich význam pro diskusi regionální metamorfózy této oblasti
    Zálesíite, a new Mineral of the Mixite Group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Zálesíite, a new mineral of the mixite group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Zelený grossular ("tsavorit") ze severní Sibiře
    Zelený grosular 'tsavorit' ze severní Sibiře
    Zlato a Bi-minerály ve skarnech Českomoravské vrchoviny
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
    Zlato! Příčina vyvraždění Slavníkovců
    Zlatonosná mineralizace na příbramském uranovém ložisku
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Bánské Bystrice (střední Slovensko)
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Banské Bystrice (střední Slovensko)
    Zn-spinel a ludwigit z Vysokého Kamene
    Zrudnění jáchymovského typu na Měděnci
    Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
    Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
Other author
Article
   Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes