Record details

Name
    Šreinová, B.
Author of Monograph
    Průvodce po mineralogických a geologicko-montanistických lokalitách střední části Krušných hor
Author of Article
    Broušená industrie na Hořovicku
    Broušené kamenné nástroje v neolitu a eneolitu
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Contribution to mineralogy of the skarn deposit Orpus, Krušné Hory Mts
    Detailní výzkum kovových sferulí tavícího kelímku ze Žatce
    Eklogit - materiál broušených kamenných nástrojů západních Čech
    Eklogit - materiál broušených kamenných nástrojů západních Čech
    Fibrous dravite from quartz lode near Krašovice in Central Bohemia (CZ)
    Goethit z Karlových Varů
    Horniny z okolí Vraného nad Vltavou
    Identifikace horniny odlévací fory z Praskoles
    Identifikace mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří (1)
    Identifikace mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří (2)
    Kamenná indrustrie z objektu 36 v Horkách nad Jizerou, okr. Mladá Boleslav
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální faktor pro průmyslové využití
    Křemen z lokality Kněževes
    Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Melafyry levínské plošiny
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Mineralogy and petrography of the kinzigites from Lhenice and Ktiš in the South Bohemia (Czech Republic)
    Mineralogy and petrology of kingizite from Lhenice and Kti š in Southern Bohemia
    Mineralogy and petrology of some artefacts from Kosoř near Prague
    Mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Western and Central Krušné Hory Mountains
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
    Mramor z Hasištejna v Krušných horách
    Neolithic quarrying in the foothills of the Jizera Mountains and the dating thereof
    Neolitičtí kameníci v podhůří Jizerských hor
    Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu
    Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně - lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Petrology and mineralogy of the Neolithic and Aeneolithic artefact in Bohemia
    Petrology and mineralogy of the Neolithic and Aeneolithic artefacts in Czech Republic
    Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů
    Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů
    Příspěvek k chemickému složení stříbrných artefaktů ze Žateckého pokladu
    Příspěvek k mineralogickému a petrografickému výzkumu neolitických a eneolitických nástrojů České republiky
    Quartz-chalcedony veins and its young deformation
    Selenidy z uranového ložiska Ustaleč (JZ Čechy)
    Skorodit z Přebuze
    Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Studie hornin - artefaktů z lokality Kosoř
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    Tourmaline from Měděnec (CZ) and Pöhla (D), Krušné hory Mts
    Tourmaline from Měděnec (CZ) and Pöhla (D), Krušné hory Mts
    Vybrané skarnové a sblížené metamorfogenní mineralizace
    Výskyt korundu a turmalínu u Hosínovy Lhoty
    Výzkum horniny použité na mlýnek řeckého typu z Chrudimi
    Zlato! Příčina vyvraždění Slavníkovců
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika