Record details

Name
    Šreinová, Blanka
Author of Article
    180 let Národního muzea a petrografické sbírky
    Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice)
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 1993-2005 : seznam publikovaných článků
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Fibrous dravite from quartz lode near Krašovice in Central Bohemia (CZ)
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Goethit z Karlových Varů
    Historie dolování, ložisková geologie a mineralogie některých lokalit v novoknínské zlatonosné oblasti (střední Čechy)
    Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.
    K životnímu jubileu profesora Ferryho Fediuka
    K životnímu jubileu RNDr. Milana Fišery, CSc.
    Korund z Hosínovy Lhoty u Mokré
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální kontrolní faktor pro průmyslové využití
    Křemen z lokality Kněževes
    Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Melafyry levínské plošiny
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogicko-petrologické oddělení
    Mineralogie a petrografie kinzigitů ze Lhenic a Ktiše v Jižních Čechách
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Mineralogy and petrography of the kinzigites from Lhenice and Ktiš in the South Bohemia (Czech Republic)
    Mineralogy and petrology of some artefacts from Kosoř near Prague
    Mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
    Mramor z Hasištejna v Krušných horách
    Náš zlatej Jirko, nikdy nezapomeneme
    Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
    Neolitická a eneolitická broušená kamenná industrie v Hořovické kotlině
    Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefact in Bohemia
    Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefacts in Czech Republic
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Prof. RNDr. Ferry Fediuk jubilující
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Márodního muzea (říjen 1999-listopad 2000)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1997 - červenec 1998)
    Přírodní kámen v architektuře Národního muzea
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2008 s dodatky za rok 2007
    Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1995 až 1997)
    Quartz-chalcedony veins and its young deformation
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    Sbírky a expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Selenidy z uranového ložiska Ústaleč (jz. Čechy)
    Seznam publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (srpen 1998 - září 1999)
    Skorodit z Přebuzi
    Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Studie hornin-artefaktů z lokality Kosoř
    Study of the tourmalines from different metamorphic rocks
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    Tourmaline from Měděnec (CZ) and Pöhla (D), Krušné hory Mts.
    Vybrané skranové a sblížemé metamorfogenní mineralizace Českého masivu
    Zajímavosti a nálezové zprávy - bibliografický přehled za léta 1975-1993
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika