Record details

Name
    Štýs, Stanislav, 1930-
Author of Article
    Generel rekultivací koncernu Severočeské hnědouhelné doly na léta 1981-1990
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    Krajina Fénix
    Krajinotvorná koncepce rekultivací
    Péče o životní prostředí v rámci uhelného průmyslu SSSR
    Požadavky na výsypkové hospodářství z hledisek následné rekultivace
    Rekultivace Severočeského hnědouhelného revíru v proměnách času
    Rekultivace technogenních krajin
    Rekultivační proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Zahlazování následků hornické činnosti