Record details

Name
    Štědrá, Veronika
Author of Monograph
    Anglická verze webu České geologické služby
    Drahé kameny v Čechách a na Moravě. Námět
    The geological excursion around western Bohemia. The Ussher Society and the Devonshire Association Geology Section Guide
    Geologická dokumentace vybraných lokalit pro geopark 'Kraj blanických rytířů'
    geologická mapa 32-12 Volary
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006
    Jak se vyhnout hněvu matky Země: geologická rizika všedního dne. Námět
    Kámen a životní cesta. Námět
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 9-c Las Playas
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-b Sullana
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-c Las Lomas
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-d Ayabaca
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-c Chulucanas
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-d Moropon
    Mechanismy transformace struktury minerálů eklogitové facie během deformace v podmínkách spodní a střední kůry: příklad HP metabazitů centrální části kutnohorského krystalinika. Záverečná zpráva. MS ČGS Praha
    Mezozoikum-křída
    Mining Heritage in Czechia - the Excursion Guide. Conference 3rd Annual Meeting of Europamines
    Moje první setkání s kamenem. Námět
    Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
    Rešeršní studie pro přípravu programu ČGÚ, zaměřeného na oblast České křídové pánve a jejího podloží. Závěrečná zpráva
    Sources, emplacement environmnets, and metamorphic evolution of metagabbros in the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit (NW Bohemian Massif).
    Studium bazických hornin v krystalinickém podloží Doupovských hor, severočeské pánve a Českého středohoří. Dílčí závěrečná zpráva
    Tectonometamorphic evolution of the Mariánské Lázně Complex, Western Bohemia, based on the study of metabasic rocks. PhD Thesis, Charles University, Prague
    Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005
    Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005
    Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. Reporte final 2003-2006
    Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 32-122 Zbytiny. MS ČGS Praha
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-322 Kolín
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 23-221 Ždírec nad Doubravou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-121 Horní Vltavice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 13-143 Pečky
    Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1:25 000, list Svojšice (13-321)
    Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva VAV 631/1/00
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 13-324 Kutná Hora - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-121 Horní Vltavice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí, 32-122 Zbytiny
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-122 Zbytiny
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 23-221 list Ždírec nad Doubravou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-321 Svojšice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-322 Kolín
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami list 13-322 Kolín
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
    Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 23-221 Ždírec nad Doubravou
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 32-122 Zbytiny. MS ČGS Praha
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora - Mapa dokumentačních bodů. MS
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000 13-143 Pečky
    Základní geologická mapa ČR, list 32-122 Zbytiny: Mapa dokumentačních bodů
    Zhodnocení potenciálu krajiny a geologických lokalit pro metodiku výuky přírodních věd a rozšíření geoturistiky
    Zlato a stříbro v české historii. Námět
    Zlato na Novoknínsku: průvodce naučnými stezkami
Author of Article
    Amphibolite facies metamorphism of the Mariánské Lázně Complex
    Biogeochemistry of a forest watershed underlain by serpentine in central Europe
    The Bohemian Cretaceous Basin From the Crystalline Basement to Quarternary:3D Modelling of the Geological Structure
    The Bohemian Cretaceous Basin from the crystalline basement to Quaternary: 3D modelling of the geological structure
    Ca-Ba-Mn trhlinová mineralizace s růžovým klinozoisitem vázaná na mramor sev. od Záblatí na Prachaticku
    CETS-CTS Teplá Post-Conference Excursion Guide
    CETS-CTS Teplá: the post-conference excursion guide : Mariánské Lázně Complex and its relations to neighbouring metamorphic units
    CETS-CTS Teplá: The Post Conference Excursion Guide: The Mariánské Lázně Complex and its relation to neighbouring metamorphic units
    Chemical and mineralogical signatures of gold formed in oxidizing chloride hydrothermal systems and their significance within populations of placer gold grains collected during reconnaissance
    Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif
    Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at the northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif
    Continuation of the Mariánské Lázne Complex under the Doupov Mts. volcanic complex, W. Bohemia
    Contrasting metamorphic evolution of HP rocks in the Gföhl unit of the Kutná Hora Crystalline Complex and the Moldanubian zone in Austria
    Contrasting tectonic evolution of gabbros of the MLC/TBU boundary, Bohemian Massif, CR
    Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit: inference fro the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
    Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit: inferences for the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
    Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit: inferences for the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
    Correlation of lithologically contrasting rocks from the Kutná Hora-Svratka Region, Czech Republic
    Crustal structure of the western part of the Bohemian Massif, Czech Republic : A summary of the project "Geological model of western Bohemia, related to the deep borehole KTB in Germany"
    Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze
    The different metamorphic evolution of HP rocks of the Gföhl unit in Kutná Hora Crystalline Complex against in Moldanubian Zone in Austria
    Drainage water chemistry reflects monolithologic Critical Zones. DOI:10.1180/minmag.2013.077.5.4
    Dvouletá bilance iniciativy 'Mezinárodní rok planety Země: Geologické vědy pro společnost' v ČR
    Ekologické zatížení hadcových půd
    Ekologické zatížení hadcových půd
    Gabbros in accretionary prism of the north-western part of the Bohemian Massif - a comparative petrogenetic study of the MLC and Gory Sowie
    Geochemie hornin ultrabazického povodí Pluhův bor ve Slavkovském lese
    Geochemistry and petrology of high-pressure albite-K-feldspar kyanite-garnet felsic gneisses and granulites from the Kutná Hora Unit, Bohemian Massif
    Geoecology of a forest watershed underlain by serpentine in Central Europe
    Geological interpretation of major regional units: The Mariánské Lázně Complex
    Geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in Germany
    Geotermometrie granátických amfibolitů mariánskolázeňského komplexu (11-41 Mariánské Lázně)
    Geothermobarometry of the Mariánské Lázně Complex garnet amphibolites
    Geovědy: jejich význam pro společnost
    High-pressure metabasic rocks from the Kutná Hora Complex: geological position and petrology of exotic lithologies along the segmented Moldanubian margin, Bohemian Massif
    Historical Mining Sites in the Czech Republic between the harmful load, a passive heritage approach and future alternatives
    HP Melting and its Relationship to the Granulite Facies Metamorphism - an Example of the 'Gföhl Nappe' in the Kutná Hora Crystalline Complex
    Implications of petrophysical properties for petrology of basic and ultrabasic rocks of the Mariánské Lázně Complex, Bohemian Massif
    The International Year of Planet Earth: Summary of the Czech programme and achievements in 2007-2009
    The International Year of Planet Earth: Summary of the Czech outreach programme and its impact on recent geological heritage activities
    An intra-variscan suture zone in the Bohemian Massif recorded by HP (HT) metamorphism in oceanic/continental rock sequence
    Late-Variscan Extensional Collapse in South Bohemian Moldanubian Zone
    Late-Variscan Extensional collapse of the thickened Moldanubian crust in the southern Bohemia
    Litologický a tektonometamorfní vývoj jednotek při severním okraji moldanubika
    Main Results of the project: Results obtained on individual topics
    Mapování přírodních nebezpečí v regionu Piura (severozápadní Peru)
    Mariánské Lázně Complex Garnet Amphibolite Thermobarometry
    The Mariánské Lázně Complex, NW Bohemian Massif: development and destruction of an early Palaeozoic seaway
    The Mariánské-Lázně Complex, NW Bohemian Massif: development and destruction of an early Palaeozoic seaway
    The Mariánské Lázně Complex, NW Bohemian Massif: development and destruction of an early Palaeozoic seaway
    Nástroje pro prezentaci geologického dědictví a geologických věd
    Petrology and geochemistry of the Běstvina granulite body metamorphosed at eclogite facies conditions, Bohemian Massif
    Petrophysical properties of HP metabasites of the Kutná Hora Unit
    Planeta Země mocná a zranitelná
    Pokračování MLK na rozhraní Saxothuringika a tepelsko-barrandienské jednotky v podloží Doupovských hor
    Popularizace věd o Zemi ze zkušenosti Mezinárodního roku planety Země
    Pre-Carboniferous metamorphic history recorded by metabasites of the Mariánské Lázně Complex, Western Bohemia
    Pre-Carboniferous metamorphic history recorded by metabasites of the Mariánské Lázně Complex, Western Bohemia
    The problem of dating HP metamorphism: an U-Pb isotope and geochemical study on eclogites and related rocks of the Mariánské Lázně Complex, Czech Republic
    Project 2100 - geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG
    Rekonstrukce reliéfu krystalinika v podloží střední části české křídy. Poster a abstrakt
    A review of recent geochemcal and structural evidence for major Paleozoic rifting and re-assembly within the Bohemian Massif
    Rok planety Země v České republice 2007-2008-2009
    Sources, Emplacement Environments, and Metamorphic Evolution of Metagabbros in the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit (NW Bohemian Massif)
    Study of isotopes and palaeofluids : Character of palaeofluids in the western part of the Bohemian Massif, a fluid inclusions study
    Tracing an incipient exhumation deformation back to UHP stage: eclogites from the Kutná Hora Unit, Bohemian Massif
    Traditional decorative and building stones of the Czech Republic presented by a new public database
    Traditional decorative and building stones of the Czech Republic presented by a new public database
    Vědy o Zemi společně bojují za sebeurčení
    Výsledky rešeršní studie zaměřené na oblast české křídové pánve a jejího podloží
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu "gföhlského příkrovu" v kutnohorském krystaliniku
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu 'Gföhlského příkrovu'v Kutnohorském krystaliniku
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    The World Goldpanning Association: a new meaning of the outdated prospection method
    Zpráva o geologicko-ložiskovém výzkumu okolí Bezděkova u Libice n. Doubravou(13-44 Hlinsko)